Projekt SUPPORT

Globálním cílem projektu je přispět k rozvoji individuálního podnikání v okrese Most (s přesahem do celého Ústeckého kraje) v rámci specifické cílové skupiny žen v předdůchodovém věku.

Tato cílová skupina představuje velké množství životních zkušeností a energie, zároveň se ale velmi obtížně uplatňuje na trhu práce, což dokazují dlouhodobé statistiky nezaměstnanosti.

Předkládaný projekt bude mít dva cíle. Za prvé vytvořit kvalitní vzdělávací program pro začínající podnikatelky při respektování všech specifik a potřeb dané cílové skupiny a za druhé tento program pilotně zrealizovat na 30-ti zástupkyních cílové skupiny včetně závěrečné soutěže a těmto tak prezentovat podnikání jako vhodnou alternativu k zaměstnaneckému poměru.

Navazující součástí prvního dílčího cíle bude klíčová aktivita - Šíření výstupů projektu a osvěta, v jejímž rámci bude program dále šířen a volně poskytován k využití relevantním institucím napříč Ústeckým krajem.

Navazující součástí druhého dílčího cíle budou klíčové aktivity - Zajištění odborných praktik u regionálních podnikatelů a Podnikatelský inkubátor, které budou pomáhat těm klientkám, které budou dále směřovat k zahájení samostatně výdělečné činnosti.

Předkládaný projekt počítá i s variantou, že některé klientky projektu v jeho průběhu zjistí, že podnikání není tím, čemu by se chtěly věnovat, a pro tyto klientky bude zajišťována aktivita Zprostředkování zaměstnání.


Aktivity projektu jsou následující:

  • Vytvoření vzdělávacího programu SUPPORT
  • Výběr cílové skupiny pro vstup do projektu a zhodnocení jejích podnikatelských kompetencí
  • Kurz SUPPORT
  • Soutěž DEN D
  • Zajištění odborných praxí u regionálních podnikatelů
  • Podnikatelský inkubátor
  • Zprostředkování zaměstnání
  • Šíření výstupů projektu a osvěta
  • Monitoring a evaluace projektu

 

Aktuality

Realizace projektu SUPPORT byla dne 31.10.2014 ukončena.

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vytváření a realizace projektů na úseku lidských zdrojů

© 2021 Insion

OMNI TEMPORE o.p.s.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: >25 43 61 39
DIČ: CZ25436139

Tel.: +420 476 104 912

Fax: +420 476 206 511