Ostatní

Vzdělávání lektorů v podnikatelských kompetencích

Od listopadu 2008 je v Mostě realizován mezinárodní projekt Podnikatelské kompetence učitelů. Projekt je podpořen z Evropské Unie prostřednictvím Programu celoživotního vzdělávání a jeho realizátorem v České republice je Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. v Mostě.

Do projektu je zapojeno 5 partnerů z 5 zemí Evropy (České republiky, Malty, Norska, Holandska a Skotska). Hlavním výstupem je vzdělávací program “Modulový tréninkový program pro učitele”, který má za cíl zvýšit podnikatelské kompetence učitelů dalšího vzdělávání a je dostupný jak v českém tak i anglickém, norském a holandském jazyce. Tréninkový program se skládá ze dvou hlavní částí manuálu pro učitele a pracovního sešitu pro studenty. Manuál i pracovní sešit je rozdělen do 4 modulů Sociální a komunikační modul, Modul marketing, Modul řízení a Modul kreativita.

Během realizace projektu bylo na Mostecku vyškoleno 14 trénérů, kteří mohou tento vzdělávací program vyučovat a to jak ve vzdělávacích organizacích tak i ve školách v rámci stávajících kurzů tak i samostatně jako rozvoj učitelů, lektorů a trenérů v oblasti podnikatelských kompetencí.

V říjnu 2010 se v Mostě uskutečnila závěrečná diseminační a hodnotící konference, kde bylo široké publikum seznámeno s projektem a jeho realizací, poznalo organizace a země jednotlivých partnerů, vyzkoušelo si prakticky během dvou odpoledních workshopů úkoly a aktivity z jednotlivých modulů. Všichni účastníci si domů odnesli materiály k výukovému programu, propagační materiály k projektu a celkové hodnocení celé konference bylo pozitivní.

Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. bude i nadále poskytovat výukový vzdělávací program včetně kontaktů na proškolené lektory dalším vzdělávacím organizacím nejen na Mostecku, ale i v rámci celé České republiky.

Více informací je možné získat na webových stránkách projektu www.project-ect.eu

Bc. Petra Zíbarová, lektor; 20. 10. 2010


Proškolení lektorů Omni Tempore o.p.s. v rámci projektu Podnikatelské kompetence učitelů

Ve dnech 15.-18. března 2010 proběhlo školení v rámci projektu Podnikatelské kompetence učitelů (Entrepreneurial Competences of Teachers), kterého se zúčastnili i 4 lektoři naší společnosti.

Projekt je realizován v rámci Programu celoživotního vzdělávání (Lifelong Learning Programme, byl tedy podpořen prostředky z Evropské Unie) a jeho realizátorem v České republice je společnost Rekvalifikační a informační společnost s.r.o. v Mostě.

V rámci tohoto mezinárodního projektu, do kterého je zapojeno 5 partnerů z 5 zemí Evropy (České republiky, Malty, Norska, Holandska a Skotska) byl vytvořen vzdělávací program “Modulový tréninkový program pro učitele”, který má za cíl zvýšit podnikatelské kompetence učitelů dalšího vzdělávání.

Do pilotního ověření v Mostě byli pozváni i naši lektoři Bc. Petra Zíbarová, Tomáš Zahradník, Marcel Dittrich a Martina Stehlíková. Během 4 dní se naši lektoři zdokonalili v oblastech nezbytných pro výuky podnikání a to sociální tématika a komunikace, marketing, řízení a kreativita. Lektoři spolu s dalšími učiteli jiných společností prošli pod vedením zkušených trenérů tyto čtyři moduly z nichž se vzdělávací program skládá, obdrželi manuál pro trenéry a pracovní sešit pro “studenty” (v papírové i elektronické podobě), aby mohli nabyté zkušenosti šířit dál v rámci našich vzdělávacích programů jako “Základy podnikání”, “Small Business”, atd.

Na konci školení obdrželi lektoři certifikát,  že byli úspěšně proškoleni v daném výukovém programu a mohou jej šířit a vyučovat i dalším lektorům, učitelům a trenérům, kteří se zabývají problematikou výuky podnikání.

Naši lektoři byli s výukovým programem stejně jako s průběhem školení velmi spokojeni a už se těší, jak své znalosti budou moct uplatnit ve výuce.

Bc. Petra Zíbarová, lektor; 23.3.2010

Pár momentů ze školení:

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vytváření a realizace projektů na úseku lidských zdrojů

© 2023 Insion

OMNI TEMPORE o.p.s.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: >25 43 61 39
DIČ: CZ25436139

Tel.: +420 476 104 912

Fax: +420 476 206 511