Název projektu: Komplexní program podpory žen s dětmi mladšími 15 let věku na trh práce

(zkrácený název "Společným úsilím zpět na trh práce")

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003352

Doba realizace projektu: 1.3.2017 – 28.2.2019


Popis projektu

Hlavním cílem projektu je snížit počet žen s dětmi mladšími 15 let věku, které jsou evidovanými uchazečkami či zájemkyněmi o zaměstnání vedenými v evidenci Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Ústí nad Labem a jsou z okresu Mostu, Loun a Děčína.
Cílem je zvýšit jejich zaměstnanost a zaměstnatelnost ve spolupráci s místními samosprávami, neziskovým sektorem a regionálními zaměstnavateli.
Projekt je plánován na 24 měsíců a řeší specifika okresu Mostu, Loun a Děčína při péči o cílovou skupinu.


Hlavní aktivity projektu:

 • KA 01 Kontaktní regionální poradenská centra (KRPC)
 • KA 02 Šíření povědomí o realizaci projektu, výběr a vstup zástupkyň cílové skupiny žen s dětmi mladšími 15 let věku do projektu
 • KA 03 Vzdělávací program „SPOLEČNÝM ÚSILÍM ZPĚT NA TRH PRÁCE“
 • KA 04 Individuální poradenský program – „KARIÉRA“
 • KA 05 Program "PŘÍPRAVA DO PRÁCE"
 • KA 06 Program individuálního koučinku pro vybrané zástupkyně cílové skupiny
 • KA 07 Vzdělávací a rekvalifikační kurzy ke vstupu či opětovnému návratu na trh práce
 • KA 08 Program "VSTUPUJEME, VRACÍME SE NA TRH PRÁCE"
 • KA 09 Doprovodná opatření eliminující osobní náklady účastnic projektu
 • KA 10 Koordinace projektových aktivit a průběžná evaluace

Cílové skupiny

 • cílovou skupinou projektu jsou ženy s dětmi mladšími 15 let věku, které jsou vzdáleny trhu práce, jsou evidovanými uchazečkami či zájemkyněmi o zaměstnání vedenými v evidenci Úřadu práce ČR a jsou z okresu Most, Louny a Děčín

Kvantifikace cílové skupiny:  zapojení min. 90 osob do projektu, z toho:

 • 30 Most
 • 30 Louny
 • 30 Děčín

Kontaktní poradenská centra:

Kontaktní poradenské centrum MOST – E. Basse 1142, Most, (budova SSŠMEP); kontaktní osoba: Jana Antonínová, antoninova@omni-tempore.cz; 734 574 090

Kontaktní poradenské centrum LOUNY – Na Valích 387, Louny, (bývalá kavárna ve dvorku); kontaktní osoba: Marie Kollerová, kollerova@omni-tempore.cz; 734 575 091

Kontaktní poradenské centrum DĚČÍN –  Komenského náměstí 2, Děčín (budova Evropské obchodní akademie); kontaktní osoba:  Václav Holoch, cesta.krd@gmail.com; 775 475 071


Realizační tým:

Příjemce – Omni Tempore o.p.s.; kontaktní osoba – Marcel Dittrich, dittrich@omni-tempore.cz, 734 314 684


Průběh projektu:

Aktualizace ke dni 31.8.2017

K 31.8.2017 vstoupilo do projektu celkem 46 zástupkyň cílové skupiny projektu, a z toho 44 účastnic projektu získalo již bagatelní podporu.

Pro účastnice projektu bylo realizováno individuální a skupinové poradenství, realizován byl vzdělávací program „Společným úsilím zpět na trh práce“, individuální poradenský program „KARIÉRA“ a začala realizace aktivity „program individuálního koučinku pro vybrané zástupkyně cílové skupiny“.

Osobní poradci zajišťovali také i aktivitu „Příprava do práce“, v rámci které se účastnice projektu osobně setkávaly s regionálními zaměstnavateli, měly možnost se seznámit s činnostmi regionálních zaměstnavatelů, získat informace o možnostech pracovního uplatnění u těchto zaměstnavatelů a podmínkách přijetí do pracovního poměru.
V návaznost na osobní setkávání s regionálními zaměstnavateli byly pro účastnice projektu zabezpečovány také exkurze u regionálních zaměstnavatelů a krátkodobé pracovní ochutnávky jednotlivých povolání, v rámci kterých měli možnost seznámit se s "pracovním dnem" u daného zaměstnavatele, ověřit si, zdali je činnost daného zaměstnavatele pro ně zajímavá, zdali by zvládly pracovní režim a seznámit se a „vyzkoušet“ si přímo danou pracovní pozici.

V průběhu prvního období realizace projektu se na základě realizace aktivity – program „Vstupujeme, vracíme se na trh práce“ podařilo umístit na regionální trh práce celkem 2 účastnice projektu.
V celém průběhu prvního období realizace projektu byla jeho účastnicím poskytována také i doprovodná opatření, jejichž cílem bylo odbourat některé z faktorů, které by jim bránily účastnit se projektových aktivit a aktivního hledání zaměstnání.
 

 

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vytváření a realizace projektů na úseku lidských zdrojů

© 2023 Insion

OMNI TEMPORE o.p.s.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: >25 43 61 39
DIČ: CZ25436139

Tel.: +420 476 104 912

Fax: +420 476 206 511