Název projektu: CESTA

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0011316

Doba realizace projektu: 1.7.2019 – 30.6.2022

 

Popis projektu

Záměrem projektu je zlepšení postavení na trhu práce u specifické skupiny znevýhodněných osob a to u uchazečů a zájemců o zaměstnání a neaktivních osob ve věku 50 a více let v lokalitě aglomerace Karlovy Vary, podpora jejich zaměstnanosti a adaptability a vyrovnání jejich šancí v oblasti přístupu k zaměstnání.

Projekt ve svém nastavení a souboru vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit přímo ovlivňuje zvyšování míry zaměstnanosti této cílové skupiny.


Hlavní aktivity projektu:

KA 01 - Projektové centrum (PCE)
KA 02 - Vstup klientů do projektu
KA 03 - Tvorba individuálního projektového plánu (IPP)
KA 04 - Bilanční a pracovní diagnostika
KA 05 - Aktivizačně poradenský program
KA 06 - Poradenský program - Nový start
KA 07 - Motivační program - Finanční gramotnost
KA 08 - Rekvalifikační a odborné vzdělávání
KA 09 - Zprostředkování zaměstnání a krátkodobé praxe
KA 10 - Poskytování doprovodných opatření
KA 11 - Řízení a průběžná evaluace projektu
KA 12 - Průběžné poradenství - program Kariéra

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let z aglomerace Karlovy Vary.


Realizační tým:

Příjemce: Omni Tempore o.p.s.; kontaktní osoba Mgr. Aleš Janeček, info@omni-tempore.cz, 604 744 146

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vytváření a realizace projektů na úseku lidských zdrojů

© 2023 Insion

OMNI TEMPORE o.p.s.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: >25 43 61 39
DIČ: CZ25436139

Tel.: +420 476 104 912

Fax: +420 476 206 511