Název projektu: AKORD

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_046/0010252

Doba realizace projektu: 1.1.2019 – 31.12.2021

 

Popis projektu

Záměrem projektu je zlepšení postavení na trhu práce u specifické skupiny znevýhodněných osob a to u osob vedených Úřadem práce v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců v lokalitě aglomerace Karlovy Vary, podpora jejich zaměstnanosti a adaptability a vyrovnání jejich šancí v oblasti přístupu k zaměstnání.

Projekt ve svém nastavení a souboru vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit přímo ovlivňuje zvyšování míry zaměstnanosti této cílové skupiny.


Hlavní aktivity projektu:

KA 01 - oslovení a výběr účastníků projektu
KA 02 - odborné poradenství poskytované dvěma osobními poradci či streetworkery (poradenská místa Karlovy Vary a Ostrov)
KA 03 - bilanční a pracovní diagnostika
KA 04 a) - motivační program - RESTART
KA 04 b) - motivační program - ZNOVU DO PRÁCE
KA 05 - rekvalifikační a odborné vzdělávání
KA 06 - zprostředkování zaměstnání
KA 07 - poskytování doprovodných opatření

 

Cílová skupina

Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců


Realizační tým:

Příjemce: Omni Tempore o.p.s.; kontaktní osoba Mgr. Aleš Janeček, info@omni-tempore.cz, 604 744 146

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vytváření a realizace projektů na úseku lidských zdrojů

© 2023 Insion

OMNI TEMPORE o.p.s.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: >25 43 61 39
DIČ: CZ25436139

Tel.: +420 476 104 912

Fax: +420 476 206 511