Omni Tempore o.p.s

Obecně prospěšná společnost OMNI TEMPORE o.p.s. byla založena za účelem vytváření a realizace projektů na úseku lidských zdrojů s podporou evropských nástrojů. Hlavním úkolem společnosti je, kromě poskytování obecně prospěšných služeb, vybudovat institucionální projektovou kapacitu a soustředit se při svém úsilí na vytvoření skutečně odborného pracoviště, které by tvorbou nových inovativních projektů na úseku lidských zdrojů pomohlo zmírnit důsledky nezaměstnanosti v regionu Ústeckého kraje.

V současné době se zabýváme zejména těmito aktivitami:

 • tvorba a koordinace projektů na úseků rozvoje lidských zdrojů v Ústeckém kraji
 • výchova a vzdělávání v rekvalifikačních kurzech
 • pořádání seminářů a konferencí
 • zabezpečování poskytování poradenské služby v sociální, psychologické a právní oblasti
 • akreditované vzdělávací zařízení pro vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy
 • realizace vzdělávacích programů pro úředníky státní správy a samosprávy
 • příprava a realizace Regionálního veletrhu vzdělávání SOKRATES
 • koordinace a realizace projektů zaměřených na výměnná praktika uchazečů o zaměstnání do 25 let
 • poskytování překladatelských a tlumočnických služeb včetně výuky cizích jazyků
 • provádění a zabezpečování vzdělávání zaměstnanců fyzických a právnických osob podle požadavků zaměstnavatelů

Seznam obecně prospěšných služeb:

 • Provádění a zabezpečování rekvalifikace občanů, kteří jsou uchazeči o zaměstnání ve smyslu zákona č. 1/1991 Sb. a vyhlášky č. 21/1991 Sb.
 • Provádění a zabezpečování vzdělávání zaměstnanců fyzických a právnických osob podle požadavků zaměstnavatelů
 • Zabezpečování poskytování poradenské služby v sociální, psychologické a právní oblasti
 • Poskytování poradenství při vytváření podnikatelských záměrů a podnikatelských aktivit
 • Zaměstnávání občanů v rámci veřejně prospěšných prací
 • Pořádání seminářů
 • Poskytování poradenství a organizačních služeb pro zajišťování mezinárodní spolupráce
 • Poskytování překladatelských a tlumočnických služeb včetně výuky cizích jazyků
 • Zprostředkování ubytovacích a stravovacích služeb včetně přepravy osob
 • Poskytování informační servisní činnosti včetně provozování internetu a vydavatelství

Počet a pracovní pozice zaměstnanců:

a) projektový manažer

b) finanční manažer

c) projektový referent

d) referent IT

e) administrátor projektů

f) odborný psycholog

Vybavení a kanceláře:

V současné době disponuje naše společnost následujícím vybavením:

3 kanceláře vybavené moderní kancelářskou technikou (PC s připojením na internet, telefonní linka, faxová linka, kopírovací stroj, tiskárna, scanner, stroj na spirálovou vazbu…)

1 zasedací místnost (moderní vybavení - nábytek, technika - dataprojektor, flipcharty)

Školicí místnosti si společnost pronajímá vždy na konkrétní typ vzdělávání.

 


Další zdroje:

Významný je i odborný potenciál členů správní a dozorčí rady společnosti, kteří jsou z kvalifikačního hlediska dostatečnou zárukou zejména kvalitativních konsekvencí výstupu a výsledků projektu.

Důležitou úlohu mají i regionální donátoři, kteří však podporují konkrétní obecně prospěšné akce. Mezi významné přispěvatelé v letech minulých můžeme zařadit např. MUS a.s., Chemopetrol a.s., Česká rafinérská a.s., SHD KOMES a.s. a další.

Společnost OMNI TEMPORE o.p.s. je organizací se širokým spektrem dalších spolupracujících regionálních partnerů. Významně spolupracuje zejména se školami, školskými zařízeními a vzdělávacími institucemi doma i v zahraničí.

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vytváření a realizace projektů na úseku lidských zdrojů

© 2023 Insion

OMNI TEMPORE o.p.s.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: >25 43 61 39
DIČ: CZ25436139

Tel.: +420 476 104 912

Fax: +420 476 206 511