Projekt:

PODPORA

 registrační číslo CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_045/0015571

 

Anotace projektu:

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím souboru vzájemně logicky provázaných klíčových aktivit pomoci cílovým skupinám osob 50+ a nezaměstnaným déle než 5 měsíců ve střední části Ústecko-chomutovské aglomerace - definováno průsečíky okresů Most a Chomutov s vymezeným územím ITIUCHA (poradenská centra Most, Litvínov, Chomutov).

 

Realizace projektu:                         1.1.2020 - 30.9.2022

 

Realizátor projektu:                       OMNI TEMPORE o.p.s.

 

Cílová skupina 1:                              cílovou skupinou projektu jsou osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců - osoby, které jsou k datu vstupu do projektu vedené Úřadem práce ČR v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců ve smyslu podmínek výzvy č. 03_16_045 - ITI.

 

Cílová skupina 2:                              cílovou skupinou projektu jsou uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby ve věku 50 a více let - osoby ve věku 50-64 let včetně, zařazené Úřadem práce ČR do evidence uchazečů o zaměstnání nebo do evidence zájemců o zaměstnání - osoby ve věku 50-64 let včetně, které nejsou zaměstnané a nejsou ani v evidenci uchazečů o zaměstnání vedené Úřadem práce ČR ve smyslu podmínek výzvy č. 03_16_045 - ITI

  

Kvantifikace cílové skupiny:        zapojení min. 111 zástupců obou cílových skupin projektu

 

Realizované aktivity projektu:

 

Ø  KA 01) Oslovení a výběr účastníků projektu

Ø  KA 02) Odborné poradenství poskytované třemi osobními poradci (poradenská místa Most, Litvínov a Chomutov)

Ø  KA 03) Bilanční a pracovní diagnostika

Ø  KA 04) Motivační programy zaměřené na optimalizaci a zvýšení pracovních návyků nezbytných pro uplatnění se na trhu práce - zacílení 50+

Ø  KA 05) Motivační programy zaměřené na optimalizaci a zvýšení pracovních návyků nezbytných pro uplatnění se na trhu práce - zacílení osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců

Ø  KA 06) Rekvalifikační a odborné vzdělávání

Ø  KA 07) Zprostředkování zaměstnání

Ø  KA 08) Poskytování doprovodných opatření

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vytváření a realizace projektů na úseku lidských zdrojů

© 2023 Insion

OMNI TEMPORE o.p.s.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: >25 43 61 39
DIČ: CZ25436139

Tel.: +420 476 104 912

Fax: +420 476 206 511