Název projektu: Komplexní program podpory ke znovuzačlenění dlouhodobě nezaměstnaných na trh práce

(zkrácený název "Nová příležitost")

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009164

Doba realizace projektu: 1.10.2018 – 30.9.2020


 

Popis projektu

Cílem předkládané projektové žádosti je poskytnout podporu 90-ti zástupcům cílové skupiny dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaných osob v rámci okresu Most a Chomutov, a to formou souboru navzájem provázaných a na sebe navazujících klíčových aktivit směřujících ke zvýšení uplatnitelnosti cílové skupiny projektu na trhu práce.

Hlavní aktivity projektu:

KA 01 - Řízení projektu a evaluace projektových aktivit

KA 02 - Oslovení a výběr cílové skupiny

KA 03 - Osobní poradenství v Informačním poradenském centru

KA 04 - Motivačně aktivizační kurz

KA 05 - Job klub

KA 06 - Rekvalifikační a vzdělávací kurzy

KA 07 - Zprostředkování zaměstnání a praxe u zaměstnavatelů

KA 08 - Hodnocení účastníků

KA 09 - Doprovodná opatření

 

Cílové skupiny

cílovou skupinou projektu jsou uchazeči o zaměstnání evidovaní na Úřadu práce ČR v Mostě, Chomutově nebo Litvínově, kteří jsou dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaní, a to nepřetržitě déle než 1 rok nebo v souhrnné délce za poslední 2 roky alespoň 12 měsíců

Kvantifikace cílové skupiny:  zapojení min. 90 osob do projektu, z toho:

·         30 okres Most

·         60 okres Chomutov

 

Informační poradenská centra:

Informační poradenské centrum MOST – Báňská 287, Most, 2. patro;  kontaktní osoba: Ing. Radka Fantová, fantova@omni-tempore.cz; 734 314 681

Informační poradenské centrum CHOMUTOV – Kochova 1417, Chomutov; kontaktní osoba: Bc. Blanka Lozinčáková, lozinčáková@omni-tempore.cz; 734 441 606


 

Realizační tým:

Příjemce: Omni Tempore o.p.s.; kontaktní osoba Ing. Radka Fantová, fantova@omni-tempore.cz, 734 314 681


 

Průběh projektu:

Aktualizace ke dni 30.4.2019

K 30.4.2019 uzavřelo Dohodu o vstupu do projektu celkem 48 zástupců cílové skupiny projektu (33 v Mostě a 15 v Chomutově).

Pro účastníky projektu bylo realizováno individuální i skupinové poradenství – účastníci využívají osobní poradenství v Informačních poradenských centrech, byly realizovány celkem 3 Motivačně aktivizační kurzy, v pravidelných intervalech jsou pořádány Job kluby. Pro zájemce byly realizovány rekvalifikace vedoucí ke zvýšení jejich kvalifikace a k snazšímu umístění na trhu práce – Obsluha motovozíku, Mzdové účetnictví, Základy obsluhy osobního počítače. 

V rámci osobního poradenství a Job klubů zajišťovali osobní poradci a odborný pracovník pro styk se zaměstnavateli účastníkům také setkávání s regionálními zaměstnavateli, účastníci měli možnost seznámit se s činnostmi regionálních zaměstnavatelů, získat informace o možnostech pracovního uplatnění u těchto zaměstnavatelů a podmínkách přijetí do pracovního poměru.
V návaznost na osobní setkávání s regionálními zaměstnavateli byly pro účastníky projektu zabezpečovány také praxe u zaměstnavatelů s možností následného získání pracovního místa.  

V celém průběhu prvního období realizace projektu byla účastníkům poskytována doprovodná opatření, jejichž cílem bylo odbourat některé z faktorů, které by jim bránily účastnit se projektových aktivit a aktivního hledání zaměstnání.

VyhledatMapa stránekVytiskni tuto stránkuSdílet tuto stránku › vytváření a realizace projektů na úseku lidských zdrojů

© 2023 Insion

OMNI TEMPORE o.p.s.
Báňská 287
434 01 Most

IČ: >25 43 61 39
DIČ: CZ25436139

Tel.: +420 476 104 912

Fax: +420 476 206 511